• به فروشگاه فاطمه فرزان پویا خوش آمدید

  • نقش بافت های ابریشمین باز نمایشی از زیبایی های منحصر به فرد گبه های عشایری است که با تارهای لطیف ابریشم خام به شیوه شخصی بازآفرینی شده تا از ظرافت طبع زنان عشایر در مواجه با طبیعت و شیوه های تجریدسازی بی نظیرشان یاد شود . در فضایی که می رود با طرح های جدید و تولید انبوه گبه دیگر جز ردپایی از این هنر در خاطره هامان بر جا نماند، رد پایی در خاطرات، نقش هایی از رد پود های افتاده بر دست زنان عشایر و اشیایی جدا افتاده از زادگاهشان.

    فرزانه فرزان پویا با تکنیکی کاملا ابداعی  و منحصر به فرد گبه های اصیل و ذهنی عشایر را باز نمایی می کند آن هم با استفاده از ابریشم خام که روی سطحی آن ها را چسبانده و تصویر گبه را می شازد .اولین نمایشگاه را سال گذشته در موزه آبگینه برگزار نموده و  دومین نمایشگاه وی در هفت ثمر و سومین نمایشگاه او  در آذر ماه 1395 در تالار آبی کاخ نیاوران درضمن تجربه های قبلی او رنگ روغن، پاستل و آبرنگ است.

محصولات فروشگاه فاطمه فرزان پویا

نقش بافته ی ابریشمی

ریال ٢٩٠٠٠٠٠٠

نقش بافته ابریشمی

ریال ٢٨٠٠٠٠٠٠

نقش بافته ابریشمی

ریال ٢٩٠٠٠٠٠٠

تابلوی هنری نقاشی

ریال ۶٠٠٠٠٠٠

تابلوی هنری

ریال ۶٠٠٠٠٠٠

There are no reviews available for this seller

.