• به فروشگاه باسمه خوش آمدید

  • باسمه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ به منظورآشنا کردن بیشتر هنردوستان با آثار  هنرمندان بزرگ دنیا اعم ازهنرمندان ایران و جهان آغاز نموده است .همچنین باسمه با فراهم کردن زمینه ای در جهت کاربردی کردن این آثاراز طریق تولید محصولاتی مانند تابلوها، زیرلیوانی و..  سعی دارد تا علاقه مندان به هنربتوانند از این آثار به بهترین نحودر جهت تکمیل  زیبائی دکوراسیون محل کار و منزلشان استفاده کنند. به همین منظور باسمه به جمع آوری آثار هنرمندان عکاس و نقاش دنیا پرداخته است و با داشتن مجموعه ای با بیش از ۱٠٠٠ اثر کاملترین مرجع برای هنردوستان در ایران می باشد. از محصولات این مجموعه میتوان به انواع پرس روی چوب و شاسی در سایزهای مختلف ، لیوان، گلدان، زیرلیوانی، موس پد، خودکار، دفتر یادداشت، تقویم و ... اشاره کرد.

     

محصولات فروشگاه باسمه

ماگ love

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ٢٠٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ١١٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ١١٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ١١٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ١١٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ١١٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٢۴٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

قاب دیواری

ریال ٣٠٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ٢٠٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

ماگ سرامیکی

ریال ١٩٠٠٠٠

There are no reviews available for this seller

.